Verberghe
shop

Voorwaarden

 

Op alle leveringen is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en inclusief verpakkings- en verzendkosten, doch voor zendingen beneden € 70.- (Nederland) of  € 100.- (overige EU landen) wordt wel een klein bedrag in rekening gebracht als bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten. Deze kosten bedragen voor Nederland € 6,50 en voor alle andere Europese landen 50% van de portokosten met een minimum van € 11.-- voor België, Luxemburg en Duitsland, € 20.-- voor Bulgarije, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Portugal en Roemenië en een minimum van € 15.-- voor de overige landen van de Europese gemeenschap. 

Voor zendingen binnen Nederland onder € 22,00 zijn wij bovendien genoodzaakt € 2,50 administratiekosten in rekening te brengen. Voor de andere landen geldt een minimumorder van € 40.-

Reclames omtrent kwaliteit en grootte van het geleverde dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of  kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.

Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.

Indien een artikel mocht zijn uitverkocht, dan geldt het overige door u bestelde als zijnde  de definitieve bestelling.

Wij leveren uitsluitend bollen van een grootte die een optimale bloei garandeert, tenzij anders vermeld.

Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.

Orders via de website dienen in principe vooruit betaald te worden, alleen op speciaal verzoek kunnen wij hier een uitzondering op maken. In deze gevallen dient betaling te geschieden binnen  8 dagen na factuurdatum en vervalt de 5% korting op uw orderbevestiging.

Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de koper vanaf de vervaldatum één procent rente per maand verschuldigd over de totale factuurwaarde inclusief BTW, waarbij een gedeelte  van de maand geldt als een hele maand.

Al onze op de invordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.

Alle geschillen voortvloeiende uit onze leveranties, dan wel voortvloeiende uit de toepasselijkheid van onze leveringsvoorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem.

 

Het grootste assortiment dahlia's
Snel vinden
Zoeken

Europe eurobulb.nl
Deutschland blumenzwiebel.nl
ING logo

Onze bankgegevens zijn:
ING Bank
BIC (Swift): INGBNL2A
IBAN: NL68INGB0003841936
Rekeningnr: 3841936

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Keukenhof
Plantaanwijzigen
Nuttige tips om het meest te genieten van uw bloemen
Bloembollen
  • Links
  • Groothandel
  • Download catalogus
  • Download catalogus groothandel
  • Nieuwsbrief
  • Zwanenburgerdijk 418 · 1161 NS Zwanenburg · Nederland
    © 2017 Verberghe · ontwikkeld door xsarus